Mt 5, 17-19
Ježiš prišiel naplniť zákon. Tým nepriamo naznačuje, že Mojžišov zákon je stále nedokonalý, stále nedokončený. Že čaká na svoje zavŕšenie. A to prináša Kristus. Týmto postojom prekračuje štandardné očakávania od prichádzajúceho mesiáša vo svojej dobe a zdôrazňuje svoju autoritu voči tomu najsvätejšiemu, čo Izrael od svojho Boha dostal. Naplniť zákon znamená priviesť ho k dokonalosti, znamená to dať mu ten pravý cieľ, ktorým je hlboké zjednotenie Boha a jeho stvorenia. To, a nič menej, je Kristovým pravým poslaním.

Pane, daj nám, čo nás s tebou spája, a vezmi nám, čo nás od teba oddeľuje.

Fr. Damián, OP