Duša vo svetle - akad. maliar Ladislav Záborský„Ježiš prišiel do svojej vlasti. (…) A nemohol tam urobiť nijaký zázrak.“ Vážnym problémom sa v živote viery môže stať to, že nám Ježiš zovšednie, stane sa starým kamošom.

Simone Weilová (1907-1943), filozofka, mystička a politická aktivistka. Od agnosticizmu cez marxizmus prešla až ku katolíckej mystike. Ona hovorí, že človek nemôže urobiť ani jediný krok smerom k nebu. Ak sa však dlho pozeráme na nebo, Boh zostúpi a zdvihne nás. Ľahkosť spásy je pre nás ťažšia než akékoľvek úsilie.

Ľahkosť spásy, v tom môže spočívať náš problém. Boh je priateľom „par exellence“. Chcel, aby v nekonečnej vzdialenosti medzi ním a nami bolo niečo ako rovnosť. A tak vložil do svojich stvorení absolútno. Vtlačil do nás absolútnu slobodu prijať alebo odmietnuť naše smerovanie k nemu.

Ježišu, pomôž mojej nevere. Aby som ako svätý Tomáš vyznal: „Pán môj a Boh môj.“

Fr. Šimon OP