Pozývame vás na diecézne stretnutie rodín na Starých Horách v sobotu 2. 7. 2022. Z našej farnosti bude objednaný autobus, ak sa chcete pridať, nahláste sa, prosím, v sakristii alebo na tel. č.: 0949577938.

Program:

9:00 – Akadémia s modlitbami za manželstvá a rodiny
9:45 – Ruženec rodín za rodiny
10:30 – Sv. omša – úmysel: Poďakovanie a prosbe o Božiu pomoc pre manželstvá a rodiny našej diecézy a všetkých prítomných;
celebruje ThDr. Marián Bublinec, PhD., biskupský vikár pre katechizáciu

Rodina, zastav sa na vlastnej ceste svätosti.

Diecézne stretutie rodín BB 2022