Lk 1, 1-4; 4, 14-21

„Dnes sa splnilo toto Písmo, ktoré ste práve počuli.“ Kresťanské rozprávanie o Bohu má byť v Ježišovom duchu, že Boh dnes, „tu a teraz“, plní, čo povedal. Ak to nevidíme, nie je to vina Boha, ale naša. Čo môžeme urobiť, aby sme „videli“ Božie diela?

Po prvé, treba chcieť vidieť. Zároveň vedieť, že naše aktuálne poznanie aj ohlasovanie Evanjelia je neúplné, a musí sa stále rozvíjať. Aj schopnosť počúvať je čiastočná a treba na nej pracovať. Naša nedokonalosť vyplýva aj z toho, že na zemi sme stále na ceste a dozrievame. Dosiahnuté poznanie a skúsenosť, nech sú akékoľvek, nám do istej miery pomáhajú zorientovať sa vo veciach ľudských a Božích.

Boží život nie je opakovaním toho istého, ale vytváranie toho, čo nebolo. Boh ani človek nemá rád prešľapávanie na mieste alebo točenie v kruhu. To by bolo zomieranie z nudy. Boh robí všetko nové. Buďme horliví a aktívni spolutvorcovia Božieho diela na zemi a uvidíme, že sa denne plní, čo Boh povedal.

Fr. Šimon OP

Foto: Fr. Andrej Peter Vysokai OP