Lk 11,27-28

Ježiš sa v evanjeliách často správa ako dobrý vinohradník. Ten ratolesti viniča, ktoré prinášajú ovocie, čistí, aby prinášali viac ovocia. Inými slovami povedané, dobro, ktoré je v človeku už prítomné, Ježiš „berie do rúk“, zušľachťuje, čistí a dáva mu správny smer. Tak aj v dnešnom úryvku prijíma chválu ženy zo zástupu, ale je si vedomý, že ľudská chvála sa môže rýchlo zmeniť z „hosanna“ na „ukrižuj ho“. Preto to ľudské potrebuje byť zakorenené hlbšie ako v človeku. Potrebuje byť zakorenený v Bohu, ktorý dáva dobru stálosť, šľachetnosť a ovocie, ktoré trvá nielen pre tento život, ale aj pre večný. Preto vyhlasuje za blahoslavených tých, ktorí „počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho“.

Pane, uč nás počúvať Božie slovo a zachovávať ho.

Fr. Irenej, OP