Červený Kláštor 2024 web

Páter Rafael, OP vás pozýva do múzea kartuziánov v Červenom Kláštore.

Termín: 14. – 21. 7. 2024

00.30 – Matutínum (účasť je možná len po osobnej dohode s P. Rafaelom, OP)
– po tejto modlitbe nasleduje 15 minút tichej eucharistickej adorácie
7.45 – Ranné chvály
8.15 – Sv. omša
11.00, 14.00 – Prehliadka múzea so sprevádzaním P. Rafaela, OP
18.00 – Ruženec pri relikviách sv. Bohumila a sv. Kingy
18.30 – Vešpery (po nich vo štvrtok eucharistická procesia)