Páter Rafael OP vás pozýva do múzea kartuziánov v Červenom Kláštore.

Termín: 23. – 30. 7. 2023

00.30 – matutínum (účasť je možná len po osobnej dohode s P. Rafaelom OP)
– po tejto modlitbe nasleduje 15 minút tichej eucharistickej adorácie
7.45 – ranné chvály
8.15 – sv. omša, tercia
12.00, 15.00 – prehliadka múzea so sprevádzaním P. Rafaela OP
18.00 – korunka k Božiemu milosrdenstvu
18.30 – vešpery (po nich vo štvrtok eucharistická procesia)

Počas celého týždňa:

  • možnosť uctiť si relikviu sv. Faustíny;
  • kázne vo sv. omšiach zamerané na život, charizmu a posolstvo sv. Faustíny;
  • možnosť sv. spovede alebo duchovného rozhovoru na požiadanie.