vyslobodenieMk 2, 1-12

Dav zvedavcov blokuje stretnutie medzi Ježišom a ochrnutým. Ježiš je uzavretý v dome a nemôže vyjsť. Ochrnutý je vonku a nemôže vojsť. Odhodlanie ochrnutého však prekoná i túto prekážku. A tak sa udeje dvojité vyslobodenie. Prvým je vyslobodenie ochrnutého. Najskôr od jeho hriechov. A aby dav uznal túto božskú moc, vyslobodzuje ho Ježiš aj viditeľne od jeho paralýzy. A na druhej strane zasa tento ochrnutý akoby vyslobodil Ježiša z uzavretého priestoru, lebo hneď na to Ježiš vychádza na breh jazera, aby k nemu mohlo pristúpiť oveľa viac ľudí. Ochrnutý tak pomôže tomu, aby Slovo vyšlo von z príliš uzavretého okruhu poslucháčov.

Pane, daj nám odhodlania prekonávať prekážky na ceste k nášmu uzdraveniu.

Fr. Damián, OP