Kristus a Ján Krstiteľ - akad. maliar Ladislav ZáborskýLk 1, 57-66.80

Izákova Rebeka nevie, že čaká dvojičky. Boh na jej otázky odpovie, že nesie v sebe dva národy, starší zo synov bude slúžiť mladšiemu. A tak sa Ezau a Jakub stávajú proroctvom: ohlasujú Jána a Ježiša, ktorých matky sú sesternicami. Starší z dvojičiek bude slúžiť mladším, lebo mladší sú synovia prisľúbenia. A tak Ezau, chlpatý ako kožuch, prenechá miesto tomu, kto prichádza po ňom. A Ján, odetý do chlpatej ťavej kože, prenecháva miesto Ježišovi. Tí prví medzi sebou mali napätie, bojovali o dedičstvo. Ale Jánove slová: On musí rásť a mňa ubúdať, ukazujú, že Ján a Ježiš naprávajú bratský vzťah. Ich vzťah je naplnený bratskou radosťou už v lone a ich vzájomnú spriaznenosť potvrdia svojou smrťou. Smrť Krstiteľa nachádza zmysel v Kristovej smrti, narodenie Krstiteľa nachádza plný význam v Kristovom narodení.

Pane, pomôž nám pochopiť, že náš život nachádza svoj plný význam v tvojom živote.

Fr. Damián, OP