Pozývame všetky deti na hľadanie pokladu do lesa v nedeľu 2. októbra. Dospelí sa môžu pridať a hľadať hríby. Birmovanci a ďalší mladí, ktorí by radi pomohli s programom, nahláste sa, prosím, v sakristii. Stretneme sa o 14.00 pred kostolom a pôjdeme pešo smerom na Stráže. V prípade nepriaznivého počasia alternatívny program v Klube u Jakuba.

Tešíme sa na stretnutie!

Hľadanie pokladu pre deti