Mt 5, 33-37
Čo je už ťažký hriech a čo ešte nie? To je otázka, ktorú spovedníci neraz počujú najmä v oblasti skutkov čnosti čistoty. Často však poukazuje na to, že miesto smútku nad zranením vzťahu s Bohom jej autor skôr hľadá právnické kľučky na uspokojenie svedomia. A dnes Ježiš ukazuje, že podobne sa správame aj v iných oblastiach, napríklad pri spomínaní Božieho mena. Kritizuje totiž to, že niekto pre pokoj svedomia nechce spomínať Božie meno, tak prisahá radšej na čosi, čo je len s Bohom spojené. Avšak niet ničoho na tomto svete, čo by nenieslo pečať Boha, svojho Stvoriteľa. Pravda z našich úst nepotrebuje autoritu, o ktorú sa potrebuje oprieť. Namiesto toho by naša reč mala byť priama a jasná. Lebo právnické kľučky, pretvárka a prekrúcanie zmyslu ubližujú pravde nášho života viac, než si sami uvedomujeme.

Pane, nech naše áno je áno a naše nie nie.

Fr. Damián, OP