hviezda traja králiMt 2,1-12

Prežívame dobu plnú paradoxov. V dnešných časoch sa každá výraznejšia osoba snaží o nesmrteľnosť. Snaží sa zanechať po sebe niečo, čo tu zostane, aj keď ona tu už nebude. Jedným z takýchto príkladov je chodník hviezd v Hollywoode. Tam sa snažia ľudia premeniť na hviezdy. V dnešnom evanjeliu počujeme opačný príbeh. Mudrci sa vydajú na cestu za hviezdou a na konci tejto cesty nájdu človeka (bohočloveka) – dieťa Ježiš. Ježiš totiž prichádza ukázať v čase to večné, krásne, pravdivé a dobré. A tak sa čas a večnosť stretávajú v zjavení Boha v človeku, ktorý nás pozýva stávať sa Božími synmi a dcérami. Na to, aby sa z živého stalo niečo neživé, stačia ľudské sily. No na to, aby sa z neživého stalo niečo živé, na to je potrebná viera a láska prameniaca z Boha.

Pane, veď nás svojím svetlom, aby sme prišli k prameňu tajomstva ukrytého v tebe a v nás.

Fr. Irenej, OP