Mt 10, 1-7
Ovce stratené z domu Izraela. V prvom rade tento Ezechielov obraz pomenúva izraelský národ ako celok vrátane stratených kmeňov. Ale podobne ako včera ten text mieri aj na všetkých vnútri Izraela, ktorí z hmotnej núdze, pre prácu so zlou povesťou či pre ich stratu záujmu, nemohli či nechceli praktizovať svoju vieru v spoločenstve veriacich, vlastnou či cudzou vinou. Ježiš mal špeciálny, hoci nie výlučný vzťah práve k týmto skupinám. Jeho zámerom nebolo oslabiť Izrael, ale ho sceliť a zjednotiť s Bohom. Pre koho by mal dnes Ježiš v spoločnosti slabosť? Kto sú tie stratené ovce so známymi adresami dnes?

Pane, pomôž nám vidieť okolitý svet tvojimi očami.

Fr. Damián, OP