Jn 16,5-11

Láska dokáže ľudí povznášať a oslobodzovať, ale aj zväzovať. Ježiš pripravuje apoštolov na svoj odchod práve v duchu vedomia, že ak by stále bol prítomný uprostred nás, tak by mnohí putovali za ním, aby sa s ním chceli poradiť, preniesli váhu rozhodovania a zodpovednosti na niekoho iného, očakávali intervenciu a ochranu až niekedy v prehnanej miere, čím by nás zväzoval. Odchodom Ježiš ukazuje cieľ, ktorým je spoločenstvo s Otcom, no prísľubom Tešiteľa, ktorý zostáva stále uprostred ľudí zhromaždených v spoločenstve Cirkvi, vedie k pravej slobode. Starý zákon má pre takúto situáciu dospievania veľmi silný obraz, obraz orla, ktorý učí mláďatá lietať (Dt 32,1-12). Skutočná láska vie milovať, keď sú ľudia nablízku, no nestráca nič na svojej hĺbke ani vtedy, keď sú vzdialení.

Pane, pomáhaj nám dozrievať vo viere.

Fr. Irenej, OP