CirkevJn 21, 15-19

Ježiš sa opýtal Petra tretí raz: „Šimon, syn Jánov, máš ma rád?“ V prvej aj druhej otázke Ježiš používa slovo „agapeo“, lásku najväčšiu, darujúcu, bezpodmienečnú. Peter vždy odpovedal slovom „fileo“, ktorá je vyjadrením lásky priateľskej. Po trojitom zapretí sa Peter necítil hodný použiť vznešené slovo „agapeo“. Uvedomuje si svoje zlyhanie, slabosť, nestálosť, a preto používa slovo „fileo“, vieš, že ťa mám rád.

Ježiš sa znížil na Petrovu úroveň a tretíkrát sa ho už pýta: „Máš ma rád?“ Ježiš, ktorý tak veľmi chce od človeka úplnú lásku, sa nakoniec skláňa na úroveň Petra aj každého človeka, tam, kde sa nachádza, a vyžaduje len toľko, koľko je človek schopný dať.

Peter predstavuje veriaceho človeka, ktorého cieľom je dokonalá láska. Ježiš zostupuje na jeho aj našu úroveň a zveruje nám úrady a zvláštne služby. Každému chce zveriť službu v rámci spoločenstva a akceptuje každého takého, aký je. Ježiš Petrovi zároveň sľubuje, že ho povedie tam, kde by sa sám neodvážil ani nebol schopný dôjsť.

Fr. Šimon OP