kríž Mt 26,14-25

V Knihe Jób čítame, ako na Božom kráľovskom dvore medzi Božími synmi je aj satan. Ten žiada Boha, aby podrobil Jóba skúške, či bude verný Bohu, aj keď príde o majetok a rodinu. A Jób obstál. Vtedy satan prichádza druhý raz k Bohu a žiada ho, aby Jóba podrobil skúške, keď príde o zdravie. A Jób plný utrpenia a bolesti nakoniec stretáva Boha, ktorý bol na začiatku preňho Bohom vzdialeným, no na konci sa stal blízkym. Ježiš pri Poslednej večeri napĺňa obraz Božieho kráľovského dvora, kde majú miesto nielen dokonalí. No zároveň prevyšuje aj údel Jóba, keď na seba berie bremeno utrpenia, aby sa tak raz navždy stal spoločníkom tých, ktorí trpia. A aby sa stal znakom Božej prítomnosti aj v utrpení.

Pane, daj, aby nás ani kríž a utrpenie neodlúčili od teba.

Fr. Irenej, OP