SmidkaJn 13, 21-33.36-38

„Namočil smidku chleba a dal ju Judášovi.“ Toto Ježišovo gesto je svetlom pre ďalšie rozprávanie. „A hneď po tejto smidke vošiel do neho satan.“ Judáš je pevne rozhodnutý zradiť svojho Pána. Ježiš mu hovorí: „Čo chceš urobiť, urob čo najskôr.“ Čo to znamená? Ježiš Judášovi doslova prikazuje, aby ho zradil. Dôvod? Je to posledná šanca, aby ochránil Judáša pred vinou.

Ježiš tým Judášovi hovorí: „Nepodarilo sa mi zachrániť ťa od rozhodnutia vydať ma, prikazujem ti to urobiť. Tvoja vina prechádza na mňa.“ Je to tak, akoby majiteľ domu povedal zlodejovi, ktorý v jeho dome kradne: „Čo si chcel vziať? Toto? Dávam ti to ako dar!“ V skutočnosti sa jedná o konkrétne učenie Ježiša: „Chcú ti vziať plášť? Daj im aj spodný odev!“ (Mt 5,23)

„Judáš, vzal smidku a hneď vyšiel von. A bola noc.“ Zdanlivo vyhral satan, v skutočnosti však posledné slovo nepatrilo satanovi, ale láske. Judáš sa síce ponára do tmy noci, ale nesie v sebe darované svetlo Ježišovho odpustenia.

Fr. Šimon OP