Kameň z jaskyne zjavenia sv. Michala, archanjelaSv. Michal, archanjel – ochranca putujúceho Božieho ľudu
Anjelská relikvia ex petra de loco apparitionis (zo skaly miesta zjavenia)

Sviatok: 29. september

Meno sv. Michala sa niekoľkokrát spomína v Biblii. Preklad tohto mena je vlastne bojový pokrik dobrých anjelov v boji na nebi proti Zlému a jeho anjelom. V biblických textoch Starého zákona je tento archanjel vnímaný ako symbol neustálej prítomnosti Boha v dejinách Izraela. Označovaný je ako jeden z prvých anjelských kniežat (Dan 10,13.21), ochranca vyvoleného národa, ktorý oroduje za synov vyvoleného národa (Dan 12,1) a víťaz nad démonom, ktorého navždy zvrhol z neba (Júd 9; Zjv 12,7). Je teda najmocnejším obrancom Boha a tiež všetkých Jeho ctiteľov pred pokúšaním a útokmi zlých duchov. Kresťania v ňom od začiatku videli zvláštneho ochrancu aj novozákonného Božieho ľudu a jeho pomoc vzývali vo svojich pozemských bojoch, dôverujúc v jeho osobitný príhovor v deň posledného súdu. Bol považovaný za sprievodcu duší do neba a v ikonografii ho často vidieť ako váži duše zosnulých. Úcta k sv. Michalovi, archanjelovi sa rozvinula spočiatku na Východe. Z Konštantínopola sa tento kult dostal v 5. storočí na polostrov Gargano, kde si sv. Michal vybral za miesto svojej osobitnej prítomnosti vápencovú jaskyňu. Archanjel počas niekoľkých zjavení miestnemu biskupovi sv. Vavrincovi ukázal miesto, ktoré si vyvolil so slovami: „Tam, kde sa otvára skala, budú odpúšťané všetky hriechy. Modlitby, ktoré v nej budete prednášať Bohu, budú vyslyšané“. Keď sa v 17. storočí v Taliansku šírila smrtiaca vlna morovej epidémie, miestny biskup prosil archanjela o pomoc. Sv. Michal sa biskupovi zjavil a nariadil kamienky z jaskyne zjavenia rozdeľovať ľuďom so slovami: „Ktokoľvek bude s vierou nosiť kameň z mojej jaskyne, bude oslobodený od nákazy“. Jeho sviatok sa slávi vo výročný deň posviacky baziliky k jeho cti na Via Salaria v Ríme v 5. storočí pápežom Levom Veľkým.

Pomoc: patrón katolíckej Cirkvi v boji proti pokušeniam a diablovi; patrón rytierov, vojakov, obchodníkov, parašutistov, policajtov, námorníkov, pekárov, výrobcov váh, ciachovačov, lekárnikov, sanitárov, tokárov, krajčírov, sklenárov, maliarov, zlatníkov, cínarov, zlievačov, zamestnancov bánk, rádiomechanikov, chudobných, zomierajúcich; cintorínov; patrón dobrej smrti; pri búrke a zlom počasí;

„Kto je ako Boh!“ (význam hebrejského mena Michael)