Svätý Cyril mučeníkRelikvia ex ossibus (z kostí)

Narodenie: v polovici 3. stor., Cézarea, Kapadócia
Smrť: 29. máj 260 (12 ročný), Cézarea, Kapadócia
Sviatok: 29. máj

Životopis: Cyril sa narodil v Cézarei pohanským rodičom. Jeho citlivé srdce nachádzalo zaľúbenie v kresťanských sláveniach. Každé slovo si zachovával v pamäti a premýšľal o ňom. Jeho otec si všimol, že Cyril prejavuje sympatie voči kresťanom a odmieta vykonávať kult pohanským bôžikom. Často opakoval Kristovo meno a priznal, že už len jeho vyslovenie ho dojíma. Jeho pohanský otec ho kruto bil a nadával mu. Ale Cyril to všetko obetoval Ježišovi. Keď ho jeho otec v zúrivosti vyhnal z domu, mladík mu na to povedal, že stratil málo a namiesto toho dostane veľkú odmenu. Týmto svojím postojom priťahoval mnohých svojich rovesníkov k napodobňovaniu svojho nebeského života. Čoskoro bol predvedený pred sudcu kvôli svojej viere. Žiadne vyhrážky ho nedokázali prinútiť prejaviť známky strachu a sudca, možno zo súcitu nad jeho mladým vekom, mu ponúkol slobodu, uistil ho, že mu jeho otec odpustí, ak sa vzdá Boha kresťanov. Ale blažený mladík neodstúpil od svojho rozhodnutia ostať verný Kristovi. Bol naplnený rovnakými nebeskými túžbami až do konca. Odviedli ho k ohňom ako na popravu a potom ho priviedli späť a znovu sa ho snažili zviesť k odpadu od viery, no on iba protestoval proti krutému zdržovaniu. Vyvedený na smrť sa ponáhľal ku katom, náhliac sa, ako povedal, domov.

Pomoc: patrón mládeže; mladých trpiacich pre svoju veru; mladých – obete domáceho násilia; za upevnenie viery mládeže

Som spokojný, že ma vyhnali z domu môjho otca, lebo dostanem priestrannejší príbytok v nebi; ani sa nebojím smrti, lebo ňou získam lepší život.“ (sv. Cyril, mučeník)