Svätý Vincent Ferrerský, kňaz OPRelikvia ex ossibus (z kostí)

Narodenie: 23. január 1350, Valencia, Španielsko
Smrť: 5. apríl 1419 (69 ročný), Vannes, Francúzsko
Kanonizácia: 29. jún 1455, Kalixt III.
Sviatok: všeobecná Cirkev: 5. apríl
Rehoľa kazateľov: 5. máj

Životopis: Ako sedemnásťročný vstúpil k dominikánom a podrobil sa prísnej disciplíne duchovného života, o čom podal krásne svedectvo v traktáte „O duchovnom živote. Stal sa kňazom a učiteľom filozofie a teológie. Veľa kázal, spovedal. Všade horlivo vyzýval k pokániu, k náprave života a vyvíjal sociálnu činnosť, staral sa o núdznych. V rokoch 1380 – 1390 vykonal viaceré služby z poverenia legáta kardinála Petra de Luna a aragónskeho kráľa Jána I., ktorých cieľom bolo usporiadať pomery v občianskom a cirkevnom živote. Medzičasom sa venoval aj kazateľskej činnosti, najskôr pri pápežovi v Avignone, potom v oblastiach južného Francúzska a v Itálii. Trvalo to až do roku 1399, kedy sa celkom oddal službe putujúceho kazateľa ako „Kristov splnomocnenec“. Po odstránení protipápeža – ktorého spočiatku dobromyseľne aj on sám podporoval – bol veľmi skormútený nad tým, že sa Cirkev tak triešti, a preto zo všetkých síl pracoval na obnove pokoja a jednoty Cirkvi, rozštiepenej rozkolom. Hlavnú príčinu rozkolu videl v tom, že sa celý Boží ľud príliš vzdialil od Krista. Naplnený darmi Ducha Svätého a vyzbrojený apoštolskými právomocami precestoval takmer všetky kraje západnej Európy. Stal sa z neho slávny kazateľ, obdarený charizmami, z ktorého mali duše veriacich nesmierny úžitok.

Pomoc: patrón konštruktérov, stavbárov, pokrývačov, zlivačov; proti bolestiam hlavy, horúčke a nebezpečenstvám; za dobrý vydaj; za plodnosť; za šťastnú smrť.

Bojte sa Boha a vzdajte mu česť!“ (heslo sv. Vincenta Fererského)

Prečítajte si ešte osobné svedectvo k sv. Vincentovi Ferrerskému dole pod videom.

 

Osobné svedectvo k sv. Vincentovi Ferrerskému od pána Juraja Vincenta Polka, OP:

 

Pochválený buď Pán Ježiš Kristus. Chcel by som vám porozprávať udalosť, ktorá sa mi stala minulý týždeň v súvislosti s mojím rehoľným patrónom sv. Vincentom Ferrerským. Volám sa Juraj Vincent Polko OP a som dominikánskym terciárom s večnými sľubmi v bratstve sv. Martina de Porres v Žiline. Mám 64 rokov, som na dôchodku, ženatý, mám dve dcéry a 4 vnúčatá. Mladšia dcéra býva momentálne spolu s nami rodičmi a 2-ročným vnúčikom Lukáškom v jednej domácnosti.

Keď som sa dozvedel, že v dominikánskom konvente vo Zvolene sa nachádza relikvia sv. Vincenta Ferrerského, veľmi som sa potešil a kontaktoval som pátra Rafaela, či by som si nemohol prísť uctiť relikviu môjho patróna a zároveň som poprosil o posvätenú vodu sv. Vincenta, podľa dominikánskej tradície. Páter Rafael k mojej radosti súhlasil a sľúbil aj vodičku sv. Vincenta. Dohodli sme sa, že prídem do Zvolena na sviatok sv. Jána Bosca v stredu 31. 1. 2024 o 10.00. Bol som šťastný, lebo som si mohol po sv. omši uctiť aj relikviu sv. Jána Bosca, sv. Jána od Kríža a môjho rehoľného patróna sv. Vincenta Ferrerského. Bol to krásny duchovný zážitok, umocnený tým, že som si domov niesol aj vodičku sv. Vincenta.

Hneď po príchode domov sa však stala zvláštna udalosť. Vošiel som do kuchyne prehodil pár slov s manželkou a pozdravil vnúčika, ktorý sa tam pri manželke bavil. Dcéra bola v tom čase mimo domova, z dôvodu vybavovania záležitosti na úrade. Zrazu sa len ozval hrozný plač. Lukáško stiahol na seba šálku práve zaliateho vriaceho čaju, ktorý manželka nestihla odložiť dostatočne ďaleko na stole, aby ho nedosiahol. Manželka okamžite reagovala a dala mu dole vrchnú časť oblečenia, na hrudi bol chudáčik celý červený a veľmi plakal. Rýchlo utekala namočiť uterák do studenej vody a prikladala na popálené miesta. Ja som sa snažil na internete rýchlo zistiť, aké sú možnosti rýchlej pomoci na popálenie v rámci domácnosti. Po chvíli ma ale napadlo, že som si predsa zo Zvolena doniesol vodičku sv. Vincenta. Rýchlo som namočil kapesník touto vodičkou a manželka mu jemne prikladala na popálené časti. Po nejakom čase, keď prestal plakať, mu manželka obliekla také ľahké voľnejšie tričko. Mal to stále veľmi červené. Medzitým telefonovala dcérke, aby sa zastavila v lekárni a kúpila niečo na pokrytie popálenia. Ja som sa išiel do vedľajšej izby pomodliť a poprosiť sv. Vincenta o pomoc. Asi tak po 10 minútach mi manželka hovorí, aby som sa prišiel pozrieť, ako to vyzerá. Povedal som jej, že je to ešte zbytočné odkrývať, lebo to bude ešte dlho červené a musíme len dúfať, že sa nevytvoria pľuzgiere. Ale on tam už nič nemá, povedala manželka. A skutočne, keď som prišiel, uvidel som, že popálené miesta boli úplne čisté.

Bol som v úžase. Zrazu som si začal uvedomovať súvislosti a pochopil som prečo sa to asi stalo práve vtedy, keď som sa vrátil zo Zvolena s vodou sv. Vincenta. Úraz sa asi mal udiať, ale nie na chorobu, ale na oslavu nášho Pána a ku cti sv. Vincenta Ferrerského.

Sv. Vincent Ferrerský, ďakujem za veľkú pomoc a posilnenie mojej viery. Nech je zvelebený Boh Otec i Syn i Duch Svätý naveky. Juraj Vincent Polko OP