Rytier Nepoškvrnenej a mučeník lásky Relikvia ex capilis (z vlasov)

Narodenie: 7. január 1894, Zduńska Wola, Poľsko
Smrť: 14. august 1941 (47 ročný), Oświęcim, Poľsko
Beatifikácia: 17. október 1971, sv. Pavol VI.
Kanonizácia: 10. október 1982, sv. Ján Pavol II.
Sviatok: 14. august


Životopis: Rajmund Kolbe sa narodil neďaleko mesta Lódź v Poľsku. Ako chlapec mal víziu, v ktorej mu Panna Mária ponúkla na výber dve koruny: bielu korunu panenstva a červenú korunu mučeníctva. Malý Rajmund si vybral obidve. Ako sedemnásťročný vstúpil do rehole konventuálnych františkánov (minoritov). V reholi vážne ochorel, dostal tuberkulózu. Vyliečil sa, ale po celý život mal krehké zdravie. Študoval v Ríme, kde získal doktorát z filozofie a teológie a prijal tam v roku 1918 kňazskú vysviacku. Zapálený láskou k Bohorodičke založil Rytierstvo Nepoškvrnenej, ktoré sa potom značne rozšírilo. V katolíckej tlači videl mohutný prostriedok apoštolátu. Preto v Poľsku založil tlačové centrum a kláštor Niepokalanów. Založil mesačník Rytier Nepoškvrnenej i Rádio Niepokalanów. Bol aj misionárom v Japonsku, kde založil podobnú komunitu a šíril úctu k Nepoškvrnenej. Po šiestich rokoch v Japonsku sa v roku 1936 vrátil do Poľska. V roku 1941 ho nacistická moc zajala a deportovala do koncentračného tábora v Osvienčime. V tábore povzbudzoval spoluväzňov, spovedal a delil sa svojimi (i tak veľmi malými) dávkami jedla. Dňa 31. júla 1941 ušiel z koncentračného tábora istý väzeň. Aby odstrašili ostatných väzňov od úteku, vybrali desať mužov, ktorí mali zomrieť hladom. Maximilián Kolbe ponúkol svoj život ako obetu lásky, keď sa namiesto mladého otca rodiny Františka Gajowniczka ponúkol na smrť do bunkra hladu. Maximilián musel dva týždne trpieť bez jedla i pitia v tmavej cele bez akejkoľvek starostlivosti. Žil najdlhšie zo všetkých odsúdených. Povzbudzoval ich a snažil sa, aby neumierali v beznádeji. Z bunkra bolo stále počuť modlitby a spev. Nakoniec mu dali smrtiacu injekciu fenolu.

Pomoc: patrón darcov krvi; patrón našich ťažkých čias, tlačiarní a tlačiarov, energetikov, novinárov, masmédií, manažérov a hnutia za rodinu

„Pracuj na svojej dokonalosti, pretože v akom stave zomrieš, v takom budeš po celú večnosť!“ (sv. Maximilián Mária Kolbe)