Sv. Don BoscoZakladateľ saleziánov, otec a učiteľ mládeže
Relikvia ex carne (z tela)

Narodenie: 16. august 1815, Becchi, Taliansko
Smrť: 31. január 1888 (72 ročný), Turín, Taliansko
Beatifikácia: 2. jún 1929, Pius XI.
Kanonizácia: 1. apríl 1934, Pius XI.
Sviatok: 31. január

Životopis: Život svätého Jána Bosca je osobitne poznačený zásahmi Božej prozreteľnosti a prítomnosťou Panny Márie. Narodil sa v rodine chudobných roľníkov. Mal neľahké detstvo. Už odmala túžil stať sa kňazom. Jeho cesta ku kňazstvu bola poznačená mnohými obetami a námahou. Keď roku 1841 prijal kňazskú vysviacku, vložil všetky svoje sily do výchovy chlapcov, venoval sa opusteným deťom z rozvrátených rodín a robotníckej mládeži v Turíne. Založil Oratórium svätého Františka Saleského, kde sa konali večerné prednášky; bol tam aj domov pre učňov, stredná škola, odborné kurzy; pamätalo sa aj na prázdninové tábory. Rovnako sa zastal ľudových vrstiev a odvážne bránil ich vieru. Prispel aj k evanjelizácii vzdialených krajín (misie). Pokračovanie svojej nesmiernej práce zveril trom vetvám svojej rehoľnej rodiny: Spoločnosti svätého Františka Saleského (1859), Inštitútu dcér Márie Pomocnice (1872) a Združeniu saleziánov spolupracovníkov (1876). Odovzdal im vzácny poklad a tajomstvo svojho úspešného pôsobenia – preventívny systém, ktorý sa opiera o tri piliere: rozum, náboženstvo a láskavosť. Inšpirujúcim prvkom preventívneho systému je láska, hlboko zakorenená v živom stretnutí s Ježišom Kristom najmä v eucharistii, v bezhraničnej dôvere v Pannu Máriu a vo vernosti Cirkvi a jej učeniu. Boh k nemu často hovoril cez sny. Charakterizovala ho neúnavná práca až do úmoru. Mal dar čítania v ľudských srdciach, dar bilokácie, či dar proroctva a uzdravovania. Často odporúčal používať v duchovnom živote dve krídla: úctu k Eucharistii a úctu k Panne Márii. „Na týchto dvoch krídlach sa rýchlo vznesiete do neba“, vravieval. Zomrel posilnený požehnaním pápeža Leva XIII. s menami Ježiša, Márie a Jozefa na perách.

Pomoc: patrón mládeže, duchovných správcov mládeže, vychovávateľov, katolíckych nakladateľstiev.

Nie palicou, ale láskou si ich získaš.“ (Slová zo sna, ktorý bol prvým impulzom mladého Jána Bosca k práci s mladými)