Svätý Bernard z ClairvauxDoctor melifluus (medom pretekajúci)
Relikvia ex ossibus (z kostí)

Narodenie: okolo r. 1090, Fontaine-lès-Dijon, Francúzsko
Smrť: 20. august 1153 (63 ročný), Clairvaux, Francúzsko
Kanonizácia: 18. januára 1174 , Alexander III.
Sviatok: 20. august

Životopis: Nábožne ho vychovali a získal kvalitné vzdelanie. V roku 1111 opustil rodné šľachtické sídlo a spolu so svojimi štyrmi bratmi vstúpil do cisterciánskeho kláštora v Cîteaux. O tri roky na to z poverenia opáta založil nový kláštor v Clairvaux a stal sa tam opátom. Svojou činnosťou a príkladom vynikajúcim spôsobom viedol bratov k čnostiam. Stelesňoval ideálny obraz mnícha. Miloval kláštornú samotu, ale pre dobro Cirkvi ju neraz neváhal opustiť a zasiahnuť do verejného diania. Precestoval Európu, aby obnovil pokoj a jednotu. Jeho radu si žiadali najpoprednejšie osobnosti jeho doby. Všetky čestné úrady, ktoré mu ponúkali, rozhodne odmietal, ako napr. menovanie za biskupa v Janove a Miláne. Vystúpil proti vzdoropápežovi Anaklétovi II. a proti vtedajším bludárom Petrovi Ábelardovi a Arnoldovi z Brescie. Z pápežovho poverenia vyzýval k druhej križiackej výprave na odrazenie tureckých vojsk a dožil sa bolestného sklamania, keď táto výprava pre nesvornosť a hrabivosť križiakov a rôzne zákulisné intrigy jej vodcov skončila tragickým nezdarom. Napísal množstvo teologických a asketických diel. Vynikal veľkou úctou k Panne Márii. Jeho kázne na knihu Pieseň piesní patria k skvostom kresťanskej literatúry.

Pomoc: patrón včelárov, voskárov, barmanov; pri posadnutosti, detských chorobách; v hodine smrti; proti búrke a nečasu; proti moru zvierat;

Nedomnievam sa, že by som vám mohol doporučiť vlastné príklady zbožnosti, ale k nasledovaniu vám kladiem na srdce aspoň tie veci, o ktorých viem, že som ich bedlivo zachovával podľa svojich možností: Nikdy som dosť sebe nedôveroval. Rád som prijímal mienky druhých. Krivdy som nikdy nepomstil. Vedome som nikdy nedal pohoršenie. Keď som čo i len slabo niečo postrehol, snažil som sa to napraviť.“ (posledné odporúčanie sv. Bernarda spolubratom)