Blahoslavená Jana z AzyMatka sv. otca Dominika
Relikvia ex ossibus (z kostí)

Narodenie: cca 1140, Aza, Španielsko (Kastília)
Smrť: 2. august 1205 (cca 70 ročná), Caleruega, Španielsko
Schválenie kultu: 1. október 1828, Lev XII.
Sviatok: 2. august

Životopis: Juana Garcés sa narodila v šľachtickej rodine, ktorá bola blízka kastílskemu kráľovskému rodu. Jej otec, don García Garcés, pán grófstva Aza, bol hlavným komorníkom, vychovávateľom a kurátorom kráľa Alfonza IX., a jej matka sa volala doña Sancha Bermúdez de Trastamara. Hoci vynikala ženským pôvabom a krásou, pozemské zábavy ju nelákali. Už v mladosti zasvätila Bohu seba i všetky svoje prirodzené dary, ktorými oplývala. Keď mala asi dvadsať rokov, vydala sa za dona Félixa de Guzmána, pána mesta Caleruega. Narodili sa im traja chlapci Anton, Mannes a Dominik a jedna dcéra, ktorej meno nie je známe. Pred narodením syna Dominika mala sen, v ktorom videla, že porodila psa, držiaceho v tlame horiacu fakľu, ktorou zapaľoval svet. Nerozumejúc tomuto snu sa vydala k hrobu benediktínskeho opáta, sv. Dominika zo Silos, kde sa modlila za svoje dieťa i za šťastný pôrod a zverila ho do ochrany tohto slávneho opáta. Podľa neho potom pomenovala svojho syna Dominika. Bola to zbožná a obetavá žena, veľmi milosrdná. Keď dokončila svoje domáce povinnosti, venovala sa duchovnému životu. Navštevovala chrámy, pútnické miesta, chorých a utrápených. Potešovať biednych bolo jej srdcu najdrahšie. Obstarávala im odev a pokrmy, načúvala ich bolestiam a snažila sa ich mierniť, ako len vedela. Jej lásku Pán Boh potvrdil aj zázrakom vína, ktoré v sudoch jej manžela nechýbalo, hoci ho rozdala chudobným. Príklad jej života a jej modlitby inšpiroval a formoval aj jej deti. Zomrela ozdobená čnosťami, milá Bohu i ľuďom, oplakávaná ľuďmi i za hranicami krajiny. Povesť o zázrakoch na jej príhovor sa rýchlo šírila. Obyvateľom Caleruegy vyprosila mnohé milosti a uchránila ich od mnohých ziel.

Pomoc: matka dominikánov, pomocníčka rehole Kazateľov, vzor manželiek a matiek;

„Jeho matka bola naozaj počestná, cudná, rozvážna, veľmi súcitná k biednym a utrápeným a medzi všetkými ženami toho kraja vynikala dobrou povesťou. Bola veľmi milosrdná.“ (Rodrigo Cerratský)