Sv. Mária GorettiMučenica čistoty
Relikvia ex ossibus (z kostí)

Narodenie: 16. október 1890 Corinaldo, Taliansko
Smrť: 6. júl 1902 (12 ročná), Ferriere di Conca, Taliansko
Beatifikácia: 27. apríl 1947, Pius XII.
Kanonizácia: 26. jún 1950, Pius XII.
Sviatok: 6. júl

Životopis: Mária Terézia Goretti sa narodila v provincii Ancona. Svoje detstvo trávila vo Ferriere di Conca, blízko Anzio. Otec jej zomrel na maláriu a jej matka sa musela veľmi usilovať, aby mala čo dať jesť svojim deťom. Mária konala domáce práce a starala sa o mladších súrodencov, aby sa matka mohla venovať práci na poli. V roku 1902 sa ju 18-ročný sused Alessandro Serenelli snažil prinútiť, aby sa mu poddala. Keď Mária za žiadnu cenu nechcela, hovorila: „Boh to nechce! Keď to urobíš pôjdeš do pekla!“. Alessandro, ktorý pohŕdal náboženstvom, ju začal bodať nožom. Uštedril jej 14 bodných rán v oblasti hrudníka a brucha. V nemocnici pred svojou smrťou Alessandrovi odpustila so slovami: „Áno, pre lásku k Ježišovi som mu odpustila a chcem, aby so mnou bol v raji“. Zomrela v nasledujúci deň popoludní. Ale jej smrť neskončila odpustením. Alessandra chytili a odsúdili na 30 rokov väzenia. Neoľutoval svoj čin, kým sa mu neprisnilo, že bol v záhrade a Mária mu dala kvety. Keď sa prebudil, bol akoby iným človekom, všetko oľutoval a začal žiť lepším životom. Po 27 rokoch ho prepustili. Išiel rovno k Máriinej matke prosiť o odpustenie a tá mu odpustila. Kanonizoval ju pápež Pius XII. ako ideál mladých. Jej kanonizácia bola prvou v histórii, na ktorej sa zúčastnila matka a vrah svätorečenej osoby. Zároveň je to prvá svätica 20. storočia.

Pomoc: patrónka mladých, mladých žien, čistoty a obetí zneuctenia;

Táto mladá mučeníčka nám pripomína, že existujú hodnoty, ktoré ďaleko prevyšujú všetko ostatné. Je to Božia Milosť, viera a vernosť viere, čnosť a vernosť čnosti. Čnosť mravnej čistoty preniká jasom nielen dušu, ale aj telo. Mravná čistota je rovnováha medzi telom a dušou, súlad medzi duchom a zmyslami, medzi rozumom a pudom.“ (sv. Pavol VI.)