Sv. AmbrózCirkevný otec, milánsky biskup
Relikvia ex ossibus (z kostí)

Narodenie: okolo 339, Trevír, Nemecko;
Smrť: 4. apríl 397 (asi 60-ročný) Miláno, Taliansko;
Sviatok: 7. december

Životopis: Narodil sa ako syn rímskeho vysokého štátneho úradníka. Po smrti otca sa jeho matka s dvoma synmi odobrala do Ríma. Ambróz mal veľké nadanie, matka mu vybrala najlepších učiteľov tých čias. Získal dokonalý prehľad v umení, rečníctve a práve. Po štúdiách sa stal advokátom. Svoju verejnú činnosť začal v Sirmiu (Sriemska Mitrovica v dnešnom Srbsku). Získal si obdiv svojou vzdelanosťou, výrečnosťou, spravodlivosťou a láskou. V roku 373 sa stal miestodržiteľom v Miláne, Piemonte, Janove a Bologni. Svoj úrad zastával so všetkou láskavosťou a vľúdnosťou, za čo si onedlho získal všeobecnú obľubu. Keď pôsobil v Miláne, nečakane tam bol zvolený za biskupa, hoci ešte nebol pokrstený. Po dôkladnej príprave ho kňaz Simplicián 30. novembra 374 pokrstil. Následne prijal kňazskú vysviacku a 7. decembra bol vysvätený za biskupa. Svedomito si dopĺňal svoje poznatky a veľmi rýchlo sa preslávil ako pastier a učiteľ svojho ľudu. Celý svoj hnuteľný majetok rozdal chudobným a nehnuteľný daroval Cirkvi. Správu týchto majetkov zveril svojmu bratovi Satyrovi, aby sa on sám mohol venovať jedine biskupskej službe. Žil veľmi skromne, postil sa, nechodil na hostiny. Každú nedeľu kázal. Na jeho kázne začal chodiť aj Augustín, ktorého potom neskôr Ambróz pokrstil. Staval sa proti zneužívaniu cisárskej moci a písmom i skutkami hájil čistotu náuky viery proti ariánom. Podporoval spev ľudu pri slávení liturgie a sám podľa východného vzoru skladal hymny. Zomrel na Bielu sobotu.

Pomoc: patrón Milána, Bologne, včelárov, pracovníkov s voskom, včiel, domácich zvierat, pekárov, študentov;

Život je totiž byť s Kristom, lebo kde je Kristus, tam je kráľovstvo.“ (sv. Ambróz)