Sv. Ján z KrížaZakladateľ bosých karmelitánov, mystik
Relikvia ex ossibus (z kostí)

Narodenie: 24. jún 1542, Fontiveros, Španielsko
Smrť: 14. december 1591 (49 ročný), Ubeda, Španielsko
Beatifikácia: 25. január 1675, Klement X.
Kanonizácia: 27. december 1726, Benedikt XIII.
Sviatok: 14. december

Životopis: Matej de Yepes bol od mala veľmi nábožným. Dokázal aj celé hodiny kľačať v chráme. Chodieval tiež do nemocnice, kde pomáhal chorým. Spával málo, jedával striedmo, vzorne sa staral o chorých a poctivo študoval. Vo veku dvadsať rokov vstúpil do Karmelu, kde prijal meno Ján od sv. Mateja. Po kňazskej vysviacke začal túžiť po prísnejšom spôsobe života, preto vážne uvažoval o vstupe ku kartuziánom. Vtedy sa stretol so sv. Teréziou z Avily, ktorá počula o jeho túžbe žiť prísnym životom. Prehovorila ho, aby sa radšej zamyslel nad reformou karmelitánskej rehole, ktorá v tých časoch už nemala svoju pôvodnú prísnosť. Ján po dlhých modlitbách a rozhovoroch so svojím spovedníkom o rok nato súhlasil. Stal sa tak jej hlavným pomocníkom pri reforme Karmelu. Ako bosý karmelitán prijal meno Ján od Kríža, pretože si zamiloval Kristov kríž a prosil Boha, aby mu nikdy nechýbali utrpenia. Jeho modlitba bola vypočutá, pri reformátorskej činnosti prežíval mnohé ťažkosti. Ján od Kríža ohlasoval nevyhnutnosť úplného, ale zároveň veľkodušného vnútorného zriekania sa ako cestu k dokonalému zjednoteniu sa s Bohom. Svoje učenie zhrnul v mysticko-asketických dielach napísaných v próze i poézii. Jeho spisy patria k najvýznamnejším dielam mystickej teológie.

Pomoc: patrón básnikov, teológov, karmelitánov, duchovných sprievodcov, kontemplatívneho života;

„Na konci nášho života budeme súdení z lásky.“ (sv. Ján od Kríža)