búrkaMk 4, 35-41

Ježiš vedie posádku svojich učeníkov na nebezpečnú plavbu: zmráka sa, sú konfrontovaní s neistotou večera, na druhej strane jazera je pohanský kraj a s ním spojené väčšie riziko kultovej nečistoty či neprijatia tými, ktorí nepoznajú Boha Izraela. Neistota sa dá krájať ešte pred plavbou. Zdá sa, akoby Ježiš chcel, aby učeníci prešli skúškou toho, čo sa pri ňom naučili. Dôvera k nemu visí na vlásku, keď sa z oblakov spustí hotové peklo. A vtedy objavia Ježiša znova takého, akým je: má moc nad úplne všetkým, čo ohrozuje ich životy. A oni pochopia, že pokojné more ešte z nikoho neurobilo kapitána.

Pane, neprosíme o pokojné more, ale o to, aby naša dôvera k tebe nikdy neochabla.

Fr. Damián, OP