Katolícke gymnázium v Banskej Bystrici pozýva piatakov a deviatakov základných škôl zapojiť sa do projektu s názvom „Staň sa gymnazistom na jeden deň!“ Záujemcovia o štúdium na tomto cirkevnom gymnáziu si v termíne od 6.- 17. februára 2023 môžu vybrať jeden vyučovací deň, v ktorom by sa reálne zúčastnili celého vyučovania a tak sa lepšie rozhodli pre výber školy. Svoj záujem treba telefonicky vopred nahlásiť na sekretariáte školy (048/415 30 87). Ďalšie informácie sú na webovej stránke školy.