Duo Benedictus pozýva na koncert sakrálnej a vážnej hudby v nedeľu 27. 8. 2023. Počas všetkých sv. omší (okrem 10.30) budú sprevádzať sv. omšu najznámejšími liturgickými spevmi a po sv. omšiach bude nasledovať krátky koncert niekoľkých diel vážnej hudby. Počas koncertu sa bude konať aj zbierka na podporu mladých študentov hudobných umeleckých odborov.

Koncert Duo Benedictus