Veriaci z farnosti Zvolen-Západ putovali do Hriňovej, kde spoločne vystúpili na kalváriu a modlili sa krížovú cestu. Pridala sa aj početná skupina miestnych farníkov.

Do Hriňovej sme spoločne putovali na 3. pôstnu nedeľu (12. marca 2023). Autobus zo Zvolena vyrazil krátko popoludní a bol plný ľudí, ktorí mali túžbu putovať po krížovej ceste a v spoločnej modlitbe sa tak vcítiť do utrpenie nášho Pána Ježiša. Sprevádzal nás náš farský administrátor páter Rafael M. Tresa OP. V Hriňovej sa pridali aj ďalší farníci z našej farnosti, ktorí prišli autami a s bratmi dominikánmi sme tak vytvorili naozaj veľkú modliacu sa skupinu. Svoju modlitbu sme spojili s miestnymi veriacimi, s ktorými sme v modlitbe sprevádzali Spasiteľa nesúceho kríž za našu spásu.

Jednotlivé zastavenia krížovej cesty sa modlili Zvolenčania, spoločné piesne zas pripravili Hriňovčania. Do modlitby sa zapojili mladí, ale aj starší ľudia a niektorí muži sa striedali aj v nesení kríža až na vrchol kalvárie. Spolu sme tak zažili nielen duchovné obohatenie, ale aj vzácne farské spoločenstvo, ktoré sa mohlo stretnúť, porozprávať a prežiť pekné popoludnie v krásnej hriňovskej prírode.

Do Zvolena sme sa tak vracali naplnení vďakou za Ježišovo utrpenie pre nás, ale tiež radosťou z dobre stráveného nedeľného popoludnia v kruhu blízkych priateľov a farníkov.
Veriacim z Hriňovej ďakujeme za prijatie a sprevádzanie na kalváriu a tiež za milé pohostenie v podobe koláčov, ktorými nás nabalili na cestu domov ☺

Autor článku: Alžbeta Paulíková
Fotografie: Peter Paulík