Jn 3,31-36

Ján hovorí, že ten, kto prichádza zhora, vydáva svedectvo „o tom, čo videl a počul“. Ježiš prišiel medzi ľudí, aby nás pozval na svadobnú hostinu k Božiemu stolu. Prišiel pre to, aby sa naša ľudská prirodzenosť v plnosti rozvinula. Aby sme ako stromy zapustili korene pri Božej rieke, ktorá vyviera z jeho chrámu (Ez 47,1-12) Aby sme mohli prinášať ovocie nie raz do roka, ako je to v prirodzenom poriadku. Ale dvanásť ráz do roka, ako je to v poriadku milosti. A hoci pri Ježišovi je následnosť od toho, čo videl, k tomu, čo nám prišiel povedať. My sa učíme zachovávaním počutého Božieho slova očakávať skrze sviatostné znamenia plnú Božiu skutočnosť, ktorú budeme vidieť.

Pane, pomáhaj nám zachovávať počuté, aby sme videli sľúbené.

Fr. Irenej, OP