Mk 12, 35-37

V dnešnom evanjeliu Ježiš vyučuje a odpovedá poslucháčom. Keď Ježiš učil v chráme, povedal: „Ako môžu zákonníci hovoriť, že Mesiáš je Dávidov syn?“ Táto Ježišova otázka je reakciou na to, čo sa dialo predtým. Dovtedy rôzne skupiny kládli Ježišovi otázky, najskôr o platení daní, neskôr o zmŕtvychvstaní, potom o tom, ktoré prikázanie je najdôležitejšie. Na všetky položené otázky im Ježiš odpovedal.

Ježiš touto otázkou zdôraznil, kým je ten, ktorý im odpovedal na ich otázky. „Sám Dávid ho nazýva Pánom; ako potom môže byť jeho synom?“ Ak Mesiáš nie je synom Dávida, potom koho je synom? Je Božím Synom.

Táto pasáž je dôležitá aj pre nás. Z toho dôvodu, aby to, čo nám Ježiš povedal, nešlo do stratena, porozprávali sme sa, podebatovali a ideme ďalej. Ježiš aj nám dnes hovorí, že Mesiáš je viac než syn Dávida. Mesiáš je Kyrios, čiže Boh. Ježiš dáva najavo, že dôležitejšie než počuť jeho odpovede, jeho slová, je vedieť, kým je. Ježiš je Pán, Kyrios, čiže Boh.

Fr. Šimon, OP