mamonaLk 16,9-15

Slovo mamona si aj vďaka kresťanskej morálke vybudovalo negatívnu príchuť a renomé. Mamona je vo svojej podstate vzťah k majetku, peniazom a iným hodnotám tohto sveta, ktorým dáva človek najvyššiu prioritu. Nemusia to byť iba peniaze, ale aj oblečenie, hry, auto, kariéra, práca, profil na sociálnej sieti a iné. Všetko, čo človek nenáležite zbožňuje a tomu prispôsobuje všetko ostatné. O to paradoxnejšie vyznievajú Ježišove slová: „Robte si priateľov z nespravodlivej mamony.“

Vari nás Ježiš nabáda na zlé? Vôbec nie. Ježiš nás pozýva k odvahe preberať zodpovednosť za pozemské veci. Lebo vie, že srdce človeka je stvorené pre niečo viac. No bez vytriezvenia z mnohých pádov, z naháňania sa za pozemskými vecami človek asi neobjaví, že tá najväčšia hodnota v živote je ukrytá v láske a službe Bohu a blížnym. Vtedy prestanú byť peniaze a iné materiálne hodnoty cieľom, ale stanú sa prostriedkom budovania hlbokých vzťahov dôvery, pomoci a úcty.

Pane, daj nám odvahu vernosti v malom, aby sme boli hodní tvojho veľkého požehnania.

Fr. Irenej, OP