Panna Mária 2 - akad. maliar Ladislav ZáborskýJn 19, 25-34

„Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky, Mária Kleopasova, a Mária Magdaléna.“ Štyria vojaci, ktorí sú symbolom inštitúcie, vlády, vojenskej sily, a štyri ženy, symbolom nehy a lásky. Prvé dve ženy sú Ježišove pokrvné príbuzné, Ježišova matka a jej sestra. A dve iné ženy, Mária Kleopasova a Mária Magdaléna. Historik z druhého storočia, Hegezit, píše, že Kleopas bol bratom svätého Jozefa. Môže to byť ten Kleopas, ktorý neskôr putuje do Emauz s druhým anonymným učeníkom.

„Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: „Žena, hľa, tvoj syn!“ Predtým sa nič nehovorí o učeníkovi, iba o štyroch ženách. Tento milovaný učeník symbolizuje každého kresťana, ktorému Ježiš adresuje svoj testament. Deje sa predivná adopcia, vďaka ktorej sa rodí nová rodina a nové spoločenstvo, ktoré sa už neopiera o pokrvné väzby. Evanjelista upriamuje pozornosť, že sme pozvaní do hlbších väzieb, ako sú pokrvné. Ježiš nám chce ukázať našu vznešenú totožnosť. Pozvanie do božej rodiny, patriť medzi občanov neba.

„Žena, hľa, tvoj syn!“ Začína sa nové stvorenie ľudstva. Ježiš je nový Adam a Panna Mária je nová Eva. Všetci sme do tohto daru nového stvorenia pozvaní. Mária trpí z dôvodu smrti svojho syna, jej bolesť je však pôrodná. Jej bolesť pri kríži plodí nový život. Taký je poriadok spásy. Nie vždy rozumieme zmyslu bolesti, utrpenia. Vidíme však zmysel pôrodných bolestí. Žena, ktorá rodí, trpí, keď porodí dieťa, už nemyslí na bolesť, lebo sa narodil človek. Mária trpí spolu s Ježišom. Možno nerozumie úplne tejto skutočnosti, prečo sa to deje, prečo jej syn je zabitý? Prežíva to však vedome, odovzdane, a preto jej utrpenie prináša ovocie. Duchovne rodí nového syna, milovaného učeníka, a v ňom nás všetkých. Náš krst je prijatím tohto daru, je naším znovuzrodením. Od tohto momentu sa stávame deťmi Márie, matky Cirkvi. Sme bratmi a setrami Ježiša. Ďakujem dnes za to.

Fr. Šimon OP