V piatok utrpenia Pána sa osem odhodlaných miništrantov a páter Šimon rozhodli skrátiť si čas svojho spánku a vyraziť skoro ráno spolu s Ježišom na Pustý hrad.

V jednote sme náročný výstup potme zvládli a mohli sa kochať nádherou vychádzajúceho slnka nad našim mestom. Cestou nechýbala modlitba, rozhovory či záverečná spoločná fotka. Tešíme sa na ďalšie spoločné akcie.

Miništranti výlet Pustý hrad 2022

Miništranti výlet Pustý hrad