Boh Otec a hriešnik - akad. maliar Ladislav ZáborskýMk 6, 53-56

Tretí a poslednýkrát nám Marek predstavuje davy ľudí, ako sa tlačia na Krista a prosia o uzdravenie. Prvýkrát to bolo v Kafarnaume, kde im vyšiel v ústrety a mnohých vyliečil. Druhýkrát, pod veľkým tlakom na brehu mora, sa – naopak – musel uchýliť k úteku na loďke. Bol to čas rozhodovania sa za alebo proti Ježišovi. Odvtedy sa situácia trochu zmenila. Skupina učeníkov sa sformovala a kráča za svojím cieľom. Tentoraz už dav nie je ohrozením. Ale je skôr vydaný svojim vlastným slabostiam a utrpeniu. Kristus má moc pozdvihnúť ľudí z ich biedy. A tak sa ich dotýka a prináša uzdravenie.

Pane, daj nám silu nepustiť sa ťa bez tvojho požehnania.

Fr. Damián, OP