Kristus pri modlitbe - akad. maliar Ladislav ZáborskýMk 1, 29-39

Kedysi dávno sa kráľ Dávid bál priniesť archu zmluvy do svojho mesta. A tak ju na tri mesiace poslal do domu Gétčana Obededoma. Na skúšku. A Pán požehnával Obededoma a jeho dom svojou prítomnosťou. To bola predzvesť chvíle, keď sám Boh vstúpi na túto zem a prinesie požehnanie všade tam, kde ho prijmú. V sobotu večer po skončení šabatu prinášajú v Kafarnaume k Ježišovi všetkých chorých a posadnutých. Kafarnaum zažil jedinečnú noc s Bohom uprostred seba. V nedeľu pri svitaní po hodinách strávených v samote s Otcom sa Ježiš rozhodne ísť ďalej. Modlitba ho uchráni od pokušenia ostať a užívať si popularitu a pomôže mu vykročiť do situácií, ktoré ho nakoniec privedú na kríž. Svoju skutočnú silu nachádzame vo vzťahu s Bohom, ktorý od nás nevyžaduje málo.

Pane, nauč nás v modlitbe čerpať slobodu pre náročné cesty nášho života.

Fr. Damián, OP