Svetlo z neba - akad. maliar Ladislav Záborský„Kto si, Pane? A on mi povedal: Ja som Ježiš Nazaretský, ktorého ty prenasleduješ.“ Šavol, neskorší apoštol Pavol neprenasledoval Ježiša ale kresťanov. Ježiš už bol po smrti. Ježiš sa stotožňuje na tejto zemi s tými, ktorí v neho uveria a prijmú za svojho Pána. Šavol zostal celkom oslnený a niet ničoho tak podivného ako navždy užasnutá tvár človeka, ktorý bol porazený svetlom. V mladosti bol človekom minulosti, strážil plášte tých, ktorí kameňovali iných. (Sk 7, 58)
Silou nového presvedčenia bol zrazený k zemi, ktorá v ňom otvorila génia.

Dáva sa na pochod, na ktorom sa už nezastaví. Stane sa kozmopolitom. Miluje tých zvonku, ktorých Rím nazýva barbarmi a kresťania pohanmi. Podľa neho však v Kristovi už niet ani Židov, ani Grékov, ani otrokov. (Rim 10, 12)

Všetko v ňom presahovala láska ku Kristovi. Radšej chcel byť s touto láskou posledný, hoc aj trestanec, ako bez nej patriť medzi najváženejších ľudí. Za najväčší a najstrašnejší trest považoval, odlúčiť sa od Kristovej lásky. To bolo preňho peklo, to bol jediný trest, nekonečné neznesiteľné muky. Požívať Kristovu lásku, bolo zmyslom a naplnením jeho života. (Rim 8, 35)

Dnes slávime obrátenie svätého Pavla. Nech jeho príhovor, aj nás mení na ľudí budúcnosti, nekonečnej budúcnosti, ktorá je darom Krista.

Fr. Šimon OP