Svetlo z neba - akad. maliar Ladislav Záborský„Kto si, Pane? A on mi povedal: Ja som Ježiš Nazaretský, ktorého ty prenasleduješ.“ Šavol, neskorší apoštol Pavol neprenasledoval Ježiša ale kresťanov. Ježiš už bol po smrti. Ježiš sa stotožňuje na tejto zemi s tými, ktorí v neho uveria a prijmú za svojho Pána. Šavol zostal celkom oslnený a niet ničoho tak podivného ako navždy užasnutá tvár človeka, ktorý bol porazený svetlom. V mladosti bol človekom minulosti, strážil plášte tých, ktorí kameňovali iných. (Sk 7, 58)
Silou nového presvedčenia bol zrazený k zemi, ktorá v ňom otvorila génia.

Dáva sa na pochod, na ktorom sa už nezastaví. Stane sa kozmopolitom. Miluje tých zvonku, ktorých Rím nazýva barbarmi a kresťania pohanmi. Podľa neho však v Kristovi už niet ani Židov, ani Grékov, ani otrokov. (Rim 10, 12)

Všetko v ňom presahovala láska ku Kristovi. Radšej chcel byť s touto láskou posledný, hoc aj trestanec, ako bez nej patriť medzi najváženejších ľudí. Za najväčší a najstrašnejší trest považoval, odlúčiť sa od Kristovej lásky. To bolo preňho peklo, to bol jediný trest, nekonečné neznesiteľné muky. Požívať Kristovu lásku, bolo zmyslom a naplnením jeho života. (Rim 8, 35)

Dnes slávime obrátenie svätého Pavla. Nech jeho príhovor, aj nás mení na ľudí budúcnosti, nekonečnej budúcnosti, ktorá je darom Krista.

Fr. Šimon OP

Share This