krivýLk 13,10-17

Ježiš prichádza do synagógy učiť a liečiť. Stretáva tam dve skupiny ľudí. Jednu reprezentuje zhrbená, neduživá žena, druhú predstavený synagógy. Obe skupiny trpia. No kým prvá si to uvedomuje, druhá nie. Ježiš uzdravením vracia človeku schopnosť vzpriamiť sa, narovnať. To je symbolom, že vďaka Božej milosti môže človek znovu získať svoju vertikálu. Prestať sa pozerať iba do zeme a na to, čo zem ponúka. Vedieť sa pozrieť nahor, k nebu, k Bohu.

U ženy sa to deje vyliečením osemnásťročného trápenia, s ktorým zápasila a ktoré ju oberalo o životnú silu. U predstaveného synagógy sa to deje napravením pokriveného obrazu Boha a vnímania soboty, keď sú ľudské prikázania a zákony dôležitejšie ako tie Božie. Ježiš tak lieči pozvaním k Pravde, ktorej učí človeka, a tá pravda nás oslobodzuje.

Pane, pomáhaj nám narovnávať to, čo môžeme nosiť pokrivené v sebe.

Fr. Irenej, OP