Mt 19, 27-29
Odmena by nemala byť vlastnou motiváciou služby Bohu. Preto je prekvapivé, že Ježiš nenapomína Petra, keď sa jej dožaduje. Inak povedané, Petrova poznámka robí úroveň debaty o službe pomerne prízemnou a Ježiš sa ju nijako nesnaží pozdvihnúť zmenou logiky niečo za niečo. Odmenou apoštolom bude podiel na riadení, na vedení ľudu a na sláve Syna človeka. Ale to všetko až v novom svete či po obnovení sveta. Tento termín sa v celom Písme nachádza iba dvakrát. A tak predsa Ježiš dvíha pohľad poslucháčov ponad horizont a naznačuje nový poriadok, realitu, ktorá tú našu ďaleko prekoná. V nej budú očistené nielen všetky naše nesprávne motivácie.

Pane, uč nás stále očisťovať našu motiváciu slúžiť ti.

Fr. Damián, OP