Panna Mária 2 - akad. maliar Ladislav ZáborskýLk 1,26-38

Keď sa v živote človeka začínajú nové veci, tak má v sebe očakávanie a nádeje, no zároveň sa v ňom budia obavy a strach. Strach z nových neznámych udalostí, ktoré nemusia priniesť len radostné okamihy, ale aj komplikácie a starosti. Úvod pozdravu anjela Gabriela nesie práve tieto slová. Najskôr hovorí o tom, ako Máriu naplní milosť novým, nevídaným spôsobom. A hneď na to ju posilňuje, aby sa nebála. A pokračuje tým, že opisuje, čo Boh pre ňu pripravil, ak ona odpovie Bohu svoje áno. Ak mu dá svoj súhlas. Poznanie zaháňa strach a tak pravda privádza k súhlasu lásky. V tejto atmosfére pravdy a lásky sa rodí Ježiš. Prijmime pozvanie viery nie iba ako prijatie nejakej tradičnej hodnoty, ktorá je viac-menej neškodná. Prijmime pozvanie k viere ako výzvu, ktorá je živá a ktorá nás chce formovať, a to znamená, že premieňanie sa na Boží obraz nás bude niekedy konfrontovať, inokedy vyvádzať z bezpečnej zóny, no stále nás bude pozývať k hlbšej pravde a láske.

Pane, daj, nech spolu s Máriou vieme povedať Bohu svoje áno.

Fr. Irenej, OP