MoreJn 5, 1-3.5-16

Človek tridsaťosem rokov chorý na nekonkretizovanú chorobu. Ježiš sa ho pýta: „Chceš ozdravieť?“ On mu povedal: „Pane, nemám človeka.“ Jeho chorobou bolo to, že nemal človeka. Častá choroba ľudí pasívnych, ktorí celý život čakajú na pomoc od iných.

Ježiš mu povedal: „Vstaň, vezmi si lôžko a choď!“ A ten človek hneď ozdravel, vzal si lôžko a chodil. Je to zároveň typ uzdraveného, ktorý nevytvoril žiaden vzťah s Ježišom. Hoci ho Ježiš dvakrát oslovil, tento človek neuverí v Ježiša. Spočiatku nevie, kto ho uzdravil. Nakoniec odíde k Židom.

Je možné dostať v živote veľa darov a nespoznať ich pôvodcu. Ježiš mu povedal: „Hľa, ozdravel si, už nehreš, aby ťa nepostihlo niečo horšie.“ Človek môže byť zdravý a nežiť, čiže nemať kontakt s pôvodcom života. A človek môže byť chorý a žiť plnohodnotne.

Fr. Šimon OP