Jn 15, 18-21

Úplne iná nálada než v predchádzajúcich veršoch. Najčastejšie opakujúce sa slovo je nenávisť sveta. „Ak vás svet nenávidí, vedzte, že mňa nenávidel prv ako vás.“ Kto je to ten svet, ktorý nenávidí Ježiša? Je to predmet Otcovej lásky, čiže všetko, čo stvoril. „Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna.“ (Jn 3, 16) Boh robí všetko, aby človeka zachránil, a svet na to odpovedá nenávisťou. Podobne ako tma nenávidí svetlo.

To, čo sa deje v srdciach učeníkov, ale aj v spoločenstve veriacich, je znakom hlbokej prináležitosti k Učiteľovi. Z dôvodu, že patria Ježišovi, prežívajú tú istú negatívnu skúsenosť prenasledovania. Je to základný znak, že ich svedectvo je pravdivé. Ak kresťanské spoločenstvo nezakúša prenasledovanie, tak sa ma pýtať, či neprestalo ísť za svojím Učiteľom autentickým spôsobom.

Je to paradox. Nenávisť, prenasledovanie z dôvodu viery nie je príjemný pocit. Na druhej strane tento nepríjemný pocit spôsobuje, že sa rodí autentická viera.

Z dôvodu prenasledovania sme úplne zjednotení s Učiteľom. „Mňa nenávidel prv ako vás.“ Svet miluje iba to, čo mu patrí.

Fr. Šimon OP