Lk 14, 25-33

„Ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca, matku, ženu, deti, bratov, sestry, ba aj svoj život, nemôže byť mojím učeníkom.“ Ježiš od svojich nasledovníkov vyžaduje absolútne prvenstvo pred všetkým. Chce nás urobiť slobodnými. Od závislosti na niekom alebo ovládaní nás niekým. Aby sme nevkladali do ľudí alebo vecí úplnú dôveru, ktorá patrí iba Bohu.

Ježiš nás chce ochrániť od akéhokoľvek zotročenia. Aby sa nič relatívne nestalo pre nás absolútnym.

Najbližší ľudia sa môžu stať našimi bohmi, čiže naším všetkým. Aj veci, ktoré vlastníme, sa môžu stať našimi idolmi, ktoré nás vedú do rolí slepých vyznávačov a naše pocity sa môžu pretvoriť v modloslužobný kult.

Fr. Šimon OP