Boh a duša 2 - akad. maliar Ladislav ZáborskýIde do obyčajného domu. Falošná predstava o Bohu je aj tá, že je Bohom iba monumentálnych stavieb. Ježiš si nevyberá paláce, významných ľudí, ale hľadá človeka, ktorý pozná svoje meno a možno už nič iné nemá. Skutočné bohatstvo človeka je poznať svoje meno, cieľ života, duchovnú hodnotu. To stačí Ježišovi, aby mohlo dôjsť k stretnutiu. Niektorí ľudia plačú, že si ich Boh nevšíma. Pravda môže byť taká, že sa nechcú stotožniť sami so sebou, situáciou v ktorej sa ocitli. Preto nie je možný kontakt s Bohom – Pravdou.

„Šimonova testiná ležala v horúčke.“ Horúčka v biblickej reči je oheň. Môže sa jednať o oheň utrpenia a bolesti, osamotenia a hnevu na život, oheň vášni a výčitiek svedomia, syndróm vyhorenia. Prorok Habakuk (Hab 3, 3-5) hovorí, že horúčka je znakom odchádzania od Boha. Nakoľko mor postihuje tých, ktorí chcú predbehnúť Boha svojou povýšenosťou, do takej miery je horúčka znakom prokrastinácie (z lat. crastinus – na zajtrajšok). Predstavte si, že potrebujete pracovať. Potrebujete dokončiť niečo naozaj dôležité, ale namiesto toho si otvoríte Facebook, alebo si pozriete video na YouTube. Niektorí si zase lakujú nechty, alebo dokonca upratujú, len aby nemuseli robiť to, čo je naozaj dôležité. Odkladanie modlitieb, bezpečný odstup od aktívneho života s Bohom. Označenie kontaktu s Ježišom za suchý, nudný a únavný.

Ježiš sa neuspokojí s tým, že pristúpi bližšie. Chce sa jej dotknúť, jemne, s citom a veľkou energiou, ktorú jej prejavil stiskom ruky. Je tam použité sloveso (egeiro), ktorým vyjadrujeme zmŕtvychvstanie. Jeho význam je aj, postaviť na nohy, podniesť niekoho, dobre sa cítiť, získať zdravie. V Novom Zákone toto sloveso používame na označenie prechodu od situácie poníženia, poníženia až do smrti, do úplne protichodnej situácie. Niekto ležiaci na zemi, náhle vstáva na nohy. Niečo nepredstaviteľné. Marek teda neopisuje bežnú zvýšenú teplotu tela.

Poznám svoje meno? Ježiš chce už dnes prísť, podať mi ruku a pozdvihnúť ma.

Fr. Šimon OP