Svetlo z neba - akad. maliar Ladislav ZáborskýJn 7,40-53

Dnes počujeme v evanjeliu, ako veľkňazi a farizeji posielajú za Ježišom sluhov, podobne ako keď Herodes poslal za Ježišom mudrcov. Aj výsledok uvažovania je plný podobností. Tí, ktorí boli od Ježiša ďaleko, chceli ho zabiť, lebo sa ním cítili byť ohrození. No tí, ktorí k nemu prichádzali osobne, počúvali ho a uvažovali nad jeho životom, slovami i zázrakmi, ktoré robil, niektorí z nich hovorili: „Nikdy tak človek nehovoril.“ Osobný kontakt s Ježišom privádza k čaru osobného stretnutia. Čo je tým čarom? Hĺbka človeka, ktorá sa dokáže rozoznieť iba pri osobnom stretnutí. Ježišova blízkosť v ľuďoch obnovovala dôstojnosť, hodnotu v Božích očiach, to že Bohu záleží na človeku. Ruka v ruke s tým ide, že keď chce byť človek v takých chvíľach pravdivý, je pozvaný odstraňovať všetko, čo by mohlo tento vzťah narušiť – od osobných hriechov cez nezdravé ambície až po túžbu po moci veľkňazov, ktorá sa dokáže zakryť náboženským resentimentom.

Pane, pomáhaj nám rásť v osobnom vzťahu s tebou.

Fr. Irenej, OP