Kráčajúci po vodeMt 14, 22-36

„Kráčajúc po mori, blížil sa k nim Ježiš.“ Vody mora symbolizujú smrť. Vodami smrti boli napríklad potopa alebo Červené more. Chodenie Ježiša po vode je prorockou predpoveďou. Boží Syn prišiel na zem zaliatu ľudskými hriechmi. Z pohľadu človeka bolo nemožné, aby sa ktokoľvek mohol uchrániť od hriechu a smrti. Tak, ako chodiť po vode a neutopiť sa.

Ježiš nielenže sa neutopil v ľudských hriechoch, ale prešiel cez hriech a smrť „suchou nohou“. Boží Syn prišiel na zem preto, aby všetkých ľudí oslobodil od vôd smrti a urobil ich schopnými prejsť cez ňu suchou nohou.

Ak sme blízko Ježiša, tak hoci by sme sa ocitli v strede búrky zla, nezahynieme v nej. A ak nás zahrnie pochybnosť a začneme sa topiť, je potrebné s vierou volať: „Pane, zachráň ma!“ Je to veľká potecha pre nás hriešnikov, že aj keď sa naša slabosť môže ukázať väčšia než naša viera, Ježiš ani vtedy nami neopovrhuje, ale chce nám podať ruku a zachrániť nás.

Fr. Šimon, OP