Človek pred tajomstvom Boha - akad. maliar Ladislav ZáborskýMk 13, 24-32

Parúzia je druhý príchod Ježiša Krista v sláve alebo koniec sveta. Skončí čas a nebude možné nič zmeniť. „O tom dni a o tej hodine nevie nik.“ Deň, o ktorom nikto nevie, ani Syn. Inak povedané, máme istotu smrti, ale nevieme, kedy nastane.

Ľudské snahy na predlženie života sú žalostné a pripomínajú ukladanie potravín do hrobu faraóna. „Niet jedinej chvíle, ktorá by nebola nabitá ako zbraň.“ (J. L. Borges 1899-1986) Čas má tisíc významov, je už preniknutý večnosťou, nosí v sebe náš posledný osud.

Božie slovo nás dnes pozýva zamyslieť sa nad zmyslom našej existencie. Upriamuje našu pozornosť na nekonečné tajomstvo Boha. Naša účasť v tomto tajomstve nebude dielom náhody či zázraku, ale musí byť vypracovaná počas dlhej a často kľukatej cesty životom. Naša budúcnosť sa už začala a náš cieľ – alebo ho postupne budujeme, alebo ho tvrdohlavo ničíme.

Fr. Šimon OP