Je to jediný deň, keď sa na celom svete neslúži svätá omša. Dnes si osobitne pripomíname Ježišovo utrpenie a smrť na kríži. Namiesto svätej omše sa koná liturgia umučenia Pána, ktorá má niekoľko častí: bohoslužbu slova (počas ktorej sa spievajú pašie), slávnostné modlitby veriacich (prosby), poklona Svätému krížu a sväté prijímanie. Na začiatku obradov si kňazi líhajú pred oltárom tvárou na zem na znak veľkého smútku. Liturgickou farbou je červená. Platí prísny pôst ako na Popolcovú stredu.

Program v Kostole sv. Dominika:

8.00 – Temné hodinky
11.00 – Krížová cesta
12.00 – Modlitba cez deň a sedem kajúcich žalmov
15.00 – Obrady umučenia a smrti nášho Pána Ježiša Krista
Do 22.00 – Poklona Najsvätejšej sviatosti oltárnej v „Božom hrobe“, uctenie Svätého kríža

Odpustky: Za nábožnú účasť poklony krížu.